INSTAGRAM

fredag 11 februari 2011

VVV - VÅR VÄN VINK

Jan Vink är en riktig djurvän. Han har jobbat som avbytare i många år, men är nu pensionär. Ursprungligen kommer Vink från Holland, men har nu rotat sig i Pedersöre. 

Herr Vink visade sig vara en rolig prick att fotografera. En spontan man som inte drar sig för att bjuda på sig själv. Om Vink kan man läsa i tidningen Jyty (Offentliga och privata sektorns funktionärsförbunds medlemstidning), långt namn det där :)
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar